Depozyty w bankach podlegające ochronie (stan prawny do 9.10.2016 r.)

Kwota objęta gwarancją (stan prawny do 9.10.2016 r.)

Termin i miejsce wypłaty środków gwarantowanych (stan prawny do 9.10.2016 r.)

Ważne

Deponentom banków, wobec których spełnienie warunku gwarancji nastąpiło przed dniem wejścia w życia ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w dalszym ciągu przysługują uprawnienia do otrzymania wypłat z tytułu środków gwarantowanych, które nabyli przed 9 października 2016 r.

Informacje dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Kontakt

Telefon
22 583 09 42
22 583 09 43
22 583 09 45

Bezpłatna infolinia
800 569 341

E-mail
kancelaria@bfg.pl