Dagmara Wieczorek-Bartczak, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wystąpiła podczas otwarcia konferencji „Ubezpieczenia: Sprzedaż Innowacje Ryzyko”, organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego. W wystąpieniu poświęconym pracom nad dyrektywą IRR wskazała, że resolution to mechanizm bardzo potrzebny na rynku ubezpieczeniowym i będący dopełnieniem systemowych regulacji dla rynku finansowego. Podkreśliła, że przepisy dla rynku powinny być wypracowane w duchu dialogu pomiędzy wszystkimi stronami, zainteresowanymi regulacją IRR.

W dalszej części konferencji, Dagmara Wieczorek-Bartczak przedstawiła również obecny stan prac na polskim rynku, związany z dyrektywą IRR. Skupiła się na podejściu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do organizowania mechanizmu resolution w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną prezentacją.