W związku z wejściem w życie z dniem 7 marca 2019 r. ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 326), zmianie ulegają właściwe dla banków i oddziałów banków zagranicznych:

dokument elektroniczny oraz wartości danych słownikowych, o których mowa w par. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 1642).

Banki oraz oddziały banków zagranicznych objęte systemem gwarantowania prosimy o zapoznanie się z nowymi dokumentami udostępnionymi na stronie System wyliczania w bankach.