Zapytanie o informację cenową – RFI
Dostawę komputerów przenośnych i peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca się z zapytaniem o szacunkowe koszty dostawy komputerów przenośnych i peryferii komputerowych.

Opis planowanego zadania znajduje się w załączonych dokumentach.

Odpowiedź prosimy złożyć na Formularzu odpowiedzi do Zapytania oraz przesłać na adres mailowy: ofertydi@bfg.pl w terminie do dnia 17 czerwca 2020. BFG nie ponosi kosztów przygotowania odpowiedź na niniejsze zapytanie.

Prośbę o wyjaśnienie treści zapytania prosimy kierować na adres e-mail: ofertydi@bfg.pl. BFG zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres niniejszego zapytania.

Osobami kontaktowymi w sprawie są:

Pan Piotr Dąbrowski – e-mail: Piotr.Dabrowski@bfg.pl, telefon: +48 225830573

Pan Rafał Radzki – e-mail: Rafal.Radzki@bfg.pl, telefon: +48 225830561