Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2021 r. oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. Wśród oddalonych skarg jest m.in. skarga Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. Oddalenie oznacza zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja Funduszu nie została wydana z naruszeniem prawa.

„Sąd podzielił ocenę Funduszu, że skarga na decyzję w sprawie Idea Bank S.A. nie daje podstaw do uznania, iż decyzja została wydana z naruszeniem prawa. W prace Funduszu nad wszczęciem przymusowej restrukturyzacji zaangażowany był zespół świetnych profesjonalistów, dlatego takie rozstrzygnięcie sądu nie jest dla nas zaskoczeniem. Fundusz jak zawsze działał zgodnie z polskim i unijnym prawem, kierując się przede wszystkim interesem publicznym” – komentuje Sławomir Stawczyk, zastępca Prezesa Zarządu BFG.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Bank S.A. została wszczęta w dniu 31 grudnia 2020 r. w związku ze złą sytuacją kapitałową banku i spełnieniem trzech warunków, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji:

  • Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością;
  • nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Bank S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością;
  • wszczęcie przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. było konieczne w interesie publicznym.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Bank S.A. odbyła się przy zastosowaniu instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa. Bankiem przejmującym był Bank Pekao S.A.