Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 4 grudnia 2020 r. oddalił skargę Rady Nadzorczej PBS w Sanoku na decyzję administracyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS).

Oddalenie skargi oznacza, że decyzja Funduszu została wydana zgodnie z prawem.

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku została wszczęta w dniu 17 stycznia 2020 r. w związku ze złą sytuacją kapitałową banku i spełnieniem trzech warunków, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji:

  • PBS był zagrożony upadłością,
  • Nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,
  • Podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne w interesie publicznym.

Była to pierwsza przymusowa restrukturyzacja przeprowadzona w Polsce. Przymusowa restrukturyzacja PBS odbyła się przy zastosowaniu banku pomostowego – Banku Nowego BFG S.A.