Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w terminie od 02.08.2021 do 13.08.2021 będzie uruchomiona wersja testowa nowego Portalu BFG, pod adresem: https://portal.bfg.pl/.

Docelowo zastąpi on obecnie eksploatowany portal BFG STP i będzie funkcjonował pod nazwą: Portal BFG.

Prosimy podmioty, zainteresowane udziałem w testach portalu o przekazywanie informacji o zamiarze uczestniczenia, mailowo na adres: portal_test@bfg.pl. Informacja powinna zawierać następujące dane:

 • Tytuł wiadomości – zawierający wyraz: [TEST Portal BFG];
 • Identyfikator i nazwę podmiotu;
 • Służbowy adres mailowy do korespondencji w sprawie testów.

Procedura prowadzenia testów:

Wersja testowa nowego Portalu BFG:

 • Jest dostępna dla administratorów i użytkowników zgłoszonych do portalu BFG STP;
 • Loginy (adresy mailowe) oraz hasła administratorów i użytkowników dla wersji testowej są tożsame z obowiązującymi dla portalu BFG STP;
 • Certyfikat do szyfrowania jest taki sam jak dla portalu BFG STP.

W ramach testów możliwe jest zweryfikowanie działania poniższych funkcjonalności:

 • Dodawanie kont użytkowników i nadanie praw dostępu do zakładek (właściwych dla rozporządzeń);
 • Nadawanie przesyłek;
 • Tworzenie raportów o przekazanych przesyłkach;
 • Wyszukiwanie komunikatów.

Projekty instrukcji korzystania z nowego Portalu BFG dostępne są na stronie internetowej Funduszu:

Ewentualne uwagi do wersji pilotażowej oraz do projektów instrukcji prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: portal_test@bfg.pl

Informacje o nowym Portalu BFG:

Nowy Portal BFG w zakresie funkcjonalności przekazywania informacji bezpośrednio przez portal oraz interfejsu został wykonany w oparciu o te same założenia jakie były przyjęte podczas tworzenia obecnie eksploatowanego portalu BFG STP.

Najważniejsze zmiany funkcjonalności wprowadzone w nowym Portalu BFG:

 • W zakładce „Dashboard” istnieje możliwość wyszukiwania komunikatów dotyczących danego rozporządzenia za pomocą filtrów umieszczonych w sekcji „Wyszukiwanie komunikatów”;
 • Funkcjonalności dotyczące przesyłek zostały zgrupowane w jednej zakładce;
 • Funkcjonalności dotyczące administracji Portalem BFG zostały zgrupowane w jednej zakładce;

W nowym Portalu BFG nie ma możliwości przekazywania informacji przez Protokół FTPS.