Środki powierzone podmiotom nieposiadającym zezwolenia Komisji na gromadzenie środków pieniężnych innych osób, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, nie są objęte gwarancjami BFG.

Komisja Nadzoru Finansowego, w dostępnej na jej stronie internetowej Liście ostrzeżeń publicznych KNF, wymienia podmioty, co do których złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1-3 ustawy – Prawo bankowe (m.in. wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego).