Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych w związku z organizacją konferencji w dniach 9-10 maja 2024 r. w podziale na dwie części.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2acb14b-c5f7-11ee-a84d-d63fc4d19e65