Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Starszy Specjalista
w Wydziale Rachunkowości
w Departamencie Rachunkowości

Główne zadania:

 • analiza i realizowanie obowiązków podatkowych Funduszu, w tym sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie opinii / analiz podatkowych w zakresie działalności Funduszu,
 • opiniowanie umów i innych dokumentów,
 • dekretowanie i księgowanie transakcji dotyczących gospodarki własnej Funduszu,
 • przygotowywanie sprawozdań Funduszu składanych do US, NBP, KNF i GUS,
 • wykonywanie innych zadań w bieżącej pracy departamentu.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, prawo, ekonomia),
 • dobra znajomość prawa podatkowego, w szczególności: ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w działach finansowo- księgowych, mile widziane doświadczenie w bankach lub innych instytucjach finansowych,
 • dobra znajomość polskich zasad rachunkowości,
 • mile widziane ukończenie kursów lub posiadanie uprawnień doradcy podatkowego,
 • biegła obsługa komputera (MS Office – Word, Excel),
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dobrej atmosferze;
 • szansę nabycia cennych umiejętności i zdobycia wiedzy z zakresu rachunkowości  i działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, karty FitProfit, pracowniczy program emerytalny).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego i  CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 29 listopada 2019 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.