Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.

Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w zakresie audytu finansowego na stanowisko:

 Starszy Specjalista w Wydziale Rachunkowości
w Departamencie Rachunkowości

Główne zadania:

 • opracowywanie wewnętrznych regulacji będących w kompetencjach departamentu, w szczególności polityki rachunkowości, regulaminów, instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych
 • opiniowanie zewnętrznych aktów prawnych w zakresie będącym w kompetencjach departamentu
 • analiza materiałów i opracowań przekazanych do opinii merytorycznej departamentu
 • dekretowanie i księgowanie transakcji dotyczących gospodarki własnej BFG
 • przygotowywanie sprawozdań Funduszu składanych do NBP, KNF i GUS

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, rachunkowości, finansów lub bankowości
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale księgowości/rachunkowości
 • dobra znajomość przepisów i zasad rachunkowości
 • mile widziana znajomość przepisów prawa w obszarze finansów publicznych
 • biegła obsługa komputera (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i dokładność w realizacji powierzonych zadań

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny pakiet świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia), prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany zachęcamy do  przesyłania  CV:
rekrutacja@bfg.pl do 27 sierpnia 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.