Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

starszego specjalisty
w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji
w Departamencie Administracji i Zamówień

Główne zadania:

 • obsługa składów chronologicznych w Funduszu;
 • wsparcie w obsłudze systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD);
 • wsparcie archiwum zakładowego Funduszu;
 • porządkowanie, udostępnianie i brakowanie dokumentacji przechowywanej w składach chronologicznych i archiwum zakładowym;
 • przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do właściwego archiwum państwowego;
 • udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów wewnętrznych regulacji, w tym instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • ukończony kurs archiwalny I i II stopnia lub specjalizacja archiwalna;
 • 3 letnie doświadczenie na stanowisku administracyjno-biurowym związanym z zarządzaniem dokumentacją lub pracą w archiwum;
 • doświadczenie w pracy w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • preferowana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (akceptowalna bierna znajomość języka angielskiego);
 • komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie;
 • otwartość na zmiany i chęć do zajmowania się nowymi zagadnieniami;
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej organizacji;
 • bardzo dobrze skomunikowane biuro w centrum Warszawy;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 14 grudnia 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.