Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

starszego specjalisty w Wydziale Administracji w Departamencie Administracji i Zamówień

Główne zadania:

 • prowadzenie ewidencji ilościowo wartościowej Środków Trwałych (ŚT) oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP), w tym oznaczanie etykietami ŚT;
 • zakładanie kart Środków Trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych;
 • naliczanie i rozliczanie kosztów amortyzacji;
 • uzgadnianie zapisów i sald na kontach księgi pomocniczej ŚT z Księgą Główną;
 • tworzenie raportów z obszaru ŚT do Departamentu Rachunkowości;
 • udział w zamykaniu miesiąca oraz zamknięciu roku;
 • udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji ŚT i WNiP oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 • współpraca z audytorem zewnętrznym podczas badania rocznego sprawozdania finansowego;
 • rozliczanie inwestycji i ŚT w budowie;
 • prowadzenie ewidencji obcych ŚT;
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS ( I-01, F-03);
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ewidencji rzeczowych aktywów trwałych oraz WNiP i określania okresów amortyzacji ŚT oraz WNiP.

Oczekiwania:

 • min. 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji rzeczowych aktywów trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych;
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i dot. ŚT i WNiP;
 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne;
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia;odpowiedzialność, rzetelność i sumienność oraz precyzja i dokładność w działaniu;
 • umiejętność budowania bardzo dobrych relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy;
 • otwartość na zmiany i chęć do zajmowania się nowymi zagadnieniami.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej organizacji;
 • bardzo dobrze skomunikowane biuro w centrum Warszawy;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 30 czerwca 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.