Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

starszego specjalisty
w Departamencie Gwarantowania Depozytów

Główne zadania:

 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości danych zawartych w systemach wyliczania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz raportów
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych
 • analiza formalno-prawna oraz projektowanie regulacji i procedur wewnętrznych
 • analiza krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych pod kątem ich wpływu na obszar gwarantowania depozytów
 • współpraca z bankami i kasami, organami krajowymi, zagranicznymi instytucjami gwarancji depozytów i instytucjami międzynarodowymi w sprawach związanych z gwarantowaniem depozytów i nadzorem nad instytucjami rynku finansowego
 • udział w procesie wypłaty środków gwarantowanych w tym obsługa deponentów

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, finansów, ekonomii
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora bankowego i kodeksu spółek handlowych
 • 5-letnie doświadczenie w instytucjach finansowych (w tym w zakresie kontroli, audytu lub doradztwa prawnego)
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, zdolność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz formułowania opinii w mowie i piśmie, umiejętność podejmowania decyzji
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • biegła obsługa komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (użytkowanie samochodu służbowego w czasie kontroli danych w siedzibach banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych)

Zapraszamy do naszego zespołu i oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • unikalną szansę nabycia nowych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie metra w centrum Warszawy

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 29 grudnia 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.