W ramach cyklu spotkań konsultacyjnych Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprezentował przedstawicielom banków spółdzielczych szczegóły metodyki wyznaczania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL).

W trakcie spotkanie została także omówiona prezentacja dotycząca kanału telekomunikacji utworzonego dla instytucji finansowych dla potrzeb sprawozdawczości do BFG (załączona poniżej).