14 września w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami banków spółdzielczych poświęcone planom przymusowej restrukturyzacji.

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące zapytań i wątpliwości banków spółdzielczych związanych z przyjętą przez Fundusz strategią przymusowej restrukturyzacji. Poruszone zostały zagadnienia związane z identyfikacją funkcji krytycznych oraz obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.