Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach
oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

specjalisty
w Wydziale Kontroli Danych w Departamencie Gwarantowania Depozytów

Główne zadania:

 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości danych w systemach wyliczania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (użytkowanie samochodu służbowego w czasie kontroli);
 • sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz raportów analitycznych;
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • udział w procesie realizacji wypłaty środków gwarantowanych;
 • kontakty z bankami i kasami związane z systemem wyliczania;
 • analiza formalno-prawna oraz projektowanie regulacji i procedur wewnętrznych;
 • analiza regulacji międzynarodowych w zakresie gwarancji depozytów;
 • obsługa deponentów, udzielanie im informacji.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w instytucjach finansowych;
 • doświadczenie w obszarze sektora bankowego w szczególności w zakresie kontroli;
 • znajomość podstaw prawa bankowego oraz Kodeksu Spółek Handlowych;
 • biegła obsługa komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, umiejętność podejmowania decyzji, dokładność oraz umiejętność współpracy w zespole;
 • dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:

 • unikalną szansę na nabycie cennych umiejętności i wiedzy;
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej organizacji;
 • bardzo dobrze skomunikowane biuro w centrum Warszawy;
 • bogaty pakiet benefitów: opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny, karnety sportowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 14 listopada 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).