Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:
specjalisty w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania

Główne zadania:

 • gromadzenie i przetwarzanie informacji, sprawozdań i raportów na temat podmiotów objętych systemem gwarantowania,
 • analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora bankowego/poszczególnych banków,
 • sporządzanie raportów oraz cyklicznych analiz o sytuacji w sektorze bankowym,
 • identyfikacja zagrożeń dla stabilności sektora bankowego/poszczególnych banków,
 • udział przy opracowywaniu rozwoju metodyki analiz i oceny sektora bankowego.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów, bankowości, ekonomii lub rachunkowości,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w instytucjach finansowych,
 • znajomość zasad rachunkowości banków,
 • doświadczenie w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej,
 • dobra znajomość metod analizy ilościowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analizy i formułowania wniosków,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność, dokładność oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office–Word, Excel, Power Point),
 • doświadczenie w zakresie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej firm inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej,
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym,
 • współuczestnictwo w kształtowaniu stabilności systemu finansowego,
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego,
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 sierpnia 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.