Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Specjalisty
w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania

Jeżeli:

 • ciekawi Cię badanie trendów, ocena ryzyka, wnioskowanie, poszukiwanie wyjaśnień trudnych i niejednoznacznych zagadnień
 • śledzisz bieżące wydarzenia w sektorze bankowym oraz tematy istotne dla działalności banków
 • masz wykształcenie wyższe w kierunku związanym z finansami, rachunkowością, bankowością
 • posiadasz doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych lub doradztwie (mile widziane w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, rachunkowości instytucji finansowych, audytu instytucji finansowych)
 • dobrze znasz pakiet MS Office, mile widziana umiejętność obsługi i tworzenia systemów bazodanowych (narzędzia raportowe typu BI, analizy i wizualizacja danych)
 • umiesz organizować, porządkować i ujednolicać dane pochodzące z różnych źródeł
 • chętnie poszerzasz swoją wiedzę i szybko się uczysz
 • jesteś osobą samodzielną, dokładną i komunikatywną, masz łatwość nawiązywania współpracy z innymi członkami zespołu

Interesują Cię zadania:

 • analizy ilościowe i jakościowe sytuacji ekonomiczno-finansowej banków komercyjnych i spółdzielczych na podstawie źródeł takich jak sprawozdawczość obowiązkowa NBP, korespondencja z KNF, sprawozdania finansowe, raporty i opracowania naukowe, publikacje agencji ratingowych, prasa
 • współpraca w przygotowywaniu opracowań dotyczących sektora bankowego oraz poszczególnych banków na potrzeby kierownictwa departamentu oraz dla Zarządu i Rady BFG
 • identyfikowanie i analizowanie zagrożeń mających kluczowe znaczenie dla stabilności sektora bankowego
 • udział w opracowywaniu i rozwijaniu metodyki oceny sytuacji finansowej i profilu ryzyka banków
 • udział w tworzeniu i testowaniu nowych wskaźników i narzędzi analitycznych w zakresie wczesnego ostrzegania

I oferta obejmująca:

 • możliwość rozwoju zawodowego i unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet szkoleniowy oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • bardzo dobrze skomunikowane biuro w centrum Warszawy
 • przyjazna atmosferę w pracy
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych: prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia), dofinansowanie karty sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Czekamy na Twoje CV:
rekrutacja@bfg.pl do 30 września 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.