Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

 Specjalisty
w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania

Jeżeli:

 • ciekawi Cię badanie trendów, ocena ryzyka, wnioskowanie, poszukiwanie wyjaśnień trudnych i niejednoznacznych zagadnień;
 • śledzisz bieżące wydarzenia w sektorze bankowym oraz tematy istotne dla działalności banków;
 • masz wykształcenie wyższe w kierunku związanym z finansami, rachunkowością, bankowością,
 • posiadasz doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych lub doradztwie (mile widziane w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, rachunkowości instytucji finansowych, audytu instytucji finansowych);
 • dobrze znasz pakiet MS Office, w szczególności Word, Excel, Outlook, PowerPoint (mile widziana umiejętność obsługi i tworzenia systemów bazodanowych);
 • umiesz organizować, porządkować i ujednolicać dane pochodzące z różnych źródeł;
 • chętnie poszerzasz swoją wiedzę i szybko się uczysz;
 • jesteś osobą samodzielną, dokładną i komunikatywną, masz łatwość nawiązywania współpracy z innymi członkami zespołu.

Interesują Cię zadania:

 • analizy ilościowe i jakościowe sytuacji ekonomiczno-finansowej banków komercyjnych i spółdzielczych – na podstawie źródeł takich jak sprawozdawczość obowiązkowa NBP, korespondencja z KNF, sprawozdania finansowe, raporty i opracowania naukowe, publikacje agencji ratinowych, prasa;
 • współpraca w przygotowywaniu opracowań dotyczących sektora bankowego i poszczególnych banków na potrzeby kierownictwa departamentu, Zarządu i Rady BFG;
 • identyfikowanie i analizowanie zagrożeń mających kluczowe znaczenie dla stabilności sektora bankowego;
 • udział w opracowywaniu i rozwijaniu metodyki oceny sytuacji finansowej oraz profilu ryzyka banków;
 • udział w tworzeniu i testowaniu nowych wskaźników i narzędzi analitycznych w zakresie wczesnego ostrzegania.

I oferta obejmująca:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity;
 • dogodną lokalizację biura w centrum miasta.

To czekamy na Twoje CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 października 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).