Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem  na stanowisko:

specjalisty
w Biurze Ryzyka i Zgodności

Główne zadania:

 • przygotowywanie stanowisk oraz opinii do wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej
 • doradzanie departamentom w obszarze kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
 • weryfikacja zgodności wewnętrznych aktów prawnych w przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi organów UE
 • przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach oraz prowadzenie postępowań w zakresie wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości
 • opracowywanie propozycji rozwiązań oraz projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli zarządczej
 • realizacja zadań w zakresie zarządzania ryzykiem (w tym gromadzenie, analiza, raportowanie i monitorowanie danych dotyczących zdarzeń ryzyka)
 • przygotowywanie cyklicznej oceny ryzyka
 • sporządzanie okresowych analiz i raportów o funkcjonowaniu systemu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze compliance / kontroli wewnętrznej w instytucjach publicznych lub finansowych
 • praktyczna wiedza dot. compliance, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem
 • umiejętności w obszarze analizy ryzyka, weryfikacji zgodności
 • dobra znajomość MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
 • zacięcie do rozwiązywania kompleksowych problemów
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • doskonałą lokalizację biura w ścisłym centrum Warszawy
 • możliwość pracy zdalnej 2 razy w tygodniu po okresie wdrożenia
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia)
 • prywatną  opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru

Otwartych na zmiany zachęcamy do  przesyłania  CV:
rekrutacja@bfg.pl do 29 lutego 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.