Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem  na stanowisko:

 specjalisty
w Biurze Ryzyka i Zgodności

Główne zadania:

 • wspomaganie czynności podejmowanych przez komórki organizacyjne w zakresie kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
 • weryfikacja zgodności wewnętrznych aktów prawnych w przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi organów UE
 • przedstawianie stanowisk, opinii do wewnętrznych aktów prawnych w zakresie mającym wpływ na funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej lub w zakresie zarządzania ryzykiem
 • przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wewnętrznych aktów prawnych oraz prowadzenie postępowań w zakresie wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości
 • opracowywanie propozycji rozwiązań oraz projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli zarządczej
 • realizacja zadań w zakresie zarządzania ryzykiem (w tym gromadzenie, analiza, raportowanie i monitorowanie danych dotyczących zdarzeń ryzyka)
 • udział w przeprowadzaniu cyklicznej oceny ryzyka
 • sporządzanie okresowych analiz i raportów o funkcjonowaniu systemu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • 2 letnie doświadczenie w instytucjach finansowych lub publicznych w obszarze projektowania procedur, instrukcji, modelowania procesów, lub kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem
 • praktyczna wiedza dot. weryfikacji zgodności wewnętrznych aktów prawnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, compliance, prowadzenia postępowań w zakresie wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem; mile widziana znajomość przepisów w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • umiejętności w obszarze analizy ryzyka, weryfikacji zgodności wewnętrznych aktów prawnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • biegła obsługa komputera (w szczególności MS Office – Excel)
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
 • zacięcie do rozwiązywania kompleksowych problemów
 • skrupulatność, dokładność
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia)
 • prywatną  opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany zachęcamy do  przesyłania  CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 lipca 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.