Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:
specjalisty
w Departamencie Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń
  

Główne zadania:

 • monitorowanie i egzekwowanie realizacji zobowiązań wynikających z zawartych z Funduszem umów o udzielenie pomocy finansowej lub wsparcia
 • analiza i weryfikacja sprawozdań składanych w związku z udzieloną przez Fundusz pomocą lub wsparciem oraz przygotowywanie wniosków w sprawie rozliczania przyznanej pomocy finansowej lub wsparcia
 • analiza wniosków i przygotowywanie rekomendacji w sprawie zmian warunków przyznanej pomocy finansowej lub wsparcia
 • analiza wniosków beneficjentów i przygotowywanie rekomendacji w sprawie zarządzania prawami majątkowymi objętymi gwarancjami pokrycia strat
 • monitorowanie stanu i wartości zabezpieczeń wierzytelności Funduszu
 • analiza regulacji i rozwiązań unijnych

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów, bankowości, ekonomii lub rachunkowości
 • roczne doświadczenie lub staż w instytucji finansowej
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość podstaw rachunkowości instytucji finansowych MSR i MSSF 9
 • bardzo dobra obsługa komputera (MS Office – Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu
 • sumienność, dokładność oraz umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • możliwość udziału w kształtowaniu nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:

rekrutacja@bfg.pl do 31 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.