Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:
Specjalisty analizy danych
 w Wydziale Informacji Zarządczej w Departamencie Informatyki

 Twoje zadania:

 • udział w rozpoczynającym się projekcie transformacyjnym systemu informacji sprawozdawczej BFG realizowanym we współpracy z zewnętrznym wykonawcą, w oparciu o nowoczesne narzędzia IBM klasy Business Intelligence i hurtownię danych, w tym:
  – obsługa, eksploatacja i konfiguracja hurtowni danych
  – definiowanie procesów ETL, zarządzanie źródłami danych
  – projektowanie procesów zasilania hurtowni danych
  – zarządzanie jakością danych
  – opracowywanie raportów cyklicznych, jednorazowych, ad-hoc i innych rozwiązań analityczno-raportowych na potrzeby BFG;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi BFG przy utrzymaniu oraz rozwoju systemu informacji sprawozdawczej;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi BFG w zakresie projektowania i nowelizacji wykonawczych aktów prawnych regulujących sprawozdawczość instytucji finansowych do BFG i  współpraca w implementacji tej sprawozdawczości.

Nasze wymagania:

 • co najmniej 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucjach finansowych;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu nauk ścisłych, informatycznych lub ekonomicznych;
 • doświadczenie w definiowaniu procesów ETL, operacyjnej pracy z danymi, budowaniu raportów oraz opracowywaniu warstwy prezentacji dla analiz i raportów;
 • praktyczna wiedza z zakresu z Data Science/Machine Learning;
 • znajomości zasad budowy relacyjnego modelu danych;
 • znajomość SQL w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych do analiz i raportów;
 • mile widziana znajomość metodyk zarządzania projektami takich jak: SCRUM, Agile.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • bardzo dobrze skomunikowane biuro w centrum Warszawy;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych: prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia), dofinansowanie karty sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity.

Czekamy na twoje CV:
rekrutacja@bfg.pl do 9 lutego 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).