Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2021.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii prac doktorskich

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł panu Karolowi Rogowiczowi za pracę „Ryzyko systemowe w środowisku ujemnych nominalnych stóp procentowych”.

W kategorii prac magisterskich

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł pani Michalinie Waniewskiej za pracę „Kwalifikacja umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF jako swapa walutowo-procentowego. Analiza krytyczna”;
  • II Nagrodę za pracę magisterską w kwocie 6 000 zł panu Pawłowi Żbikowskiemu za pracę „Modelowanie niewypłacalności posiadaczy kart kredytowych z wykorzystaniem wybranych metod klasyfikacyjnych”.

W kategorii prac licencjackich

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5 000 zł pani Aleksandrze Kowalik za pracę „Wpływ RegTech i SupTech na nadzór finansowy”.

Jury postanowiło nie przyznawać II nagrody za pracę doktorską oraz II nagrody za pracę licencjacką.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!