Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Jury Konkursu w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Alojzy Nowak, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii prac doktorskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł panu Marcinowi Flotyńskiemu za pracę „Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce”,
  • II Nagrodę za pracę doktorską w kwocie 8 000 zł pani Emilii Klepczarek za pracę „Wpływ mechanizmów nadzoru korporacyjnego na stabilność finansową banków publicznych w Polsce”.

W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł pani Agacie Napiórkowskiej za pracę „Rola wielkich banków w wybuchu globalnego kryzysu finansowego”,
  • II Nagrodę za pracę magisterską w kwocie 6 000 zł panu Kacprowi Zbigniewowi Biednemu za pracę „Corporate Governance w spółkach akcyjnych”.

W kategorii prac licencjackich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5000 zł pani Magdalenie Gracy za pracę „Konsekwencje wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych dla polskiego sektora bankowego i budżetu państwa”,
  • II Nagrodę za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 2500 zł panu Szymonowi Cegiełko za pracę „Zabezpieczenia biometryczne w bankowości – kultura użytkowa na podstawie opinii Polaków i obcokrajowców”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w dniu 12 czerwca 2019 r.