Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

redaktorzy strony:

Ewa Teleżyńska                             ewa.telezynska@bfg.pl

Krzysztof Nędzyński                     krzysztof.nedzynski@bfg.pl

Piotr Żabowski                               piotr.zabowski@bfg.pl

 

Adres:

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

tel. 22 583 08 78, 22 583 05 60, 22 583 05 74, 22 583 09 47