Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

radcy prawnego
w Departamencie Prawnym

Główne zadania:

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień związanych z realizacją ustawowych zadań Funduszu
 • opiniowanie i opracowywanie projektów umów oraz projektów regulacji związanych z działalnością Funduszu oraz funkcjonowaniem sektora ubezpieczeń
 • analiza regulacji unijnych związanych z działalnością Funduszu oraz funkcjonowaniem rynku finansowego, w tym w zakresie prac nad nową dyrektywą dot. restrukturyzacji i przymusowej likwidacji zakładów ubezpieczeń        i zakładów reasekuracji
 • monitorowanie zmian w krajowych i unijnych regulacjach prawnych dotyczących sektora ubezpieczeniowego pod kątem potencjalnego wpływu na wyniki finansowe i profil ryzyka zakładów ubezpieczeń

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji finansowej lub organu administracji publicznej
 • znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego, prawa spółek handlowych
 • znajomość prawa Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość zasad techniki prawodawczej i doświadczenie w  ich stosowaniu, w szczególności w odniesieniu do aktów prawnych regulujących rynek finansowy będą dodatkowymi atutami
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy
 • otwartość na zmiany i chęć do zajmowania się nowymi lub interdyscyplinarnymi zagadnieniami

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych
 • dobrą atmosferę w pracy i możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 13 stycznia 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.