Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

radcy prawnego

w Departamencie Prawnym

Główne zadania:

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień związanych z realizacją ustawowych zadań Funduszu;
 • opiniowanie i opracowywanie projektów umów oraz projektów regulacji związanych z działalnością Funduszu oraz funkcjonowaniem rynku finansowego;
 • analiza regulacji unijnych związanych z działalnością Funduszu oraz funkcjonowaniem rynku finansowego.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji finansowej lub organu administracji publicznej;
 • znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania prawa rynku kapitałowego, prawa bankowego, prawa spółek handlowych, przepisów postępowania administracyjnego;
 • znajomość prawa Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość zasad techniki prawodawczej  i doświadczenie w  ich stosowaniu, w szczególności w odniesieniu do aktów prawnych regulujących rynek finansowy będą dodatkowymi atutami
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy;
 • otwartość na zmiany i chęć do zajmowania się nowymi lub interdyscyplinarnymi zagadnieniami.

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia umiejętności i wiedzy praktycznej w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i bogaty pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 grudnia 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.