Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

radcy prawnego
w Departamencie Prawnym

Główne zadania:

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zagadnień związanych z realizacją ustawowych zadań Funduszu,
 • opiniowanie i opracowywanie projektów umów oraz projektów regulacji związanych z działalnością Funduszu oraz funkcjonowaniem rynku finansowego,
 • analiza regulacji unijnych związanych z działalnością Funduszu oraz funkcjonowaniem rynku finansowego.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji finansowej lub organu administracji publicznej,
 • znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania prawa spółek handlowych, prawa bankowego, prawa spółdzielczego i/lub prawa upadłościowego,
 • znajomość prawa Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość i doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych, przepisów związanych z udzielaniem informacji publicznej oraz prawa pracy będą dodatkowymi atutami,
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy,
 • otwartość na zmiany i chęć do zajmowania się nowymi zagadnieniami.

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia umiejętności i wiedzy praktycznej w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych,
 • dobrą atmosferę w pracy i możliwości rozwoju zawodowego,
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 października 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.