Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolvability testing guidelines). Przedmiotowe wytyczne uzupełniają, opublikowane w 2022 r. wytyczne EBA/GL/2022/01 w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla instytucji i organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolvability guidelines).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wytycznych.