W dniu 7 czerwca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane przepisy tzw. Pakietu Bankowego, w skład którego wchodzą zmiany dyrektywy BRRdyrektywy CRD oraz rozporządzenia SRMrozporządzenia CRR.

Termin na implementację ww. dyrektyw upływa 28 grudnia 2020 r.

Część zmienionych przepisów CRR (tzw. CRR2), w tym dotyczących wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SIIs) oraz instytucji będących częścią G-SII wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2019 r. Zasady wyznaczania MREL stosowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji 2016/1450 powinny być czytane łącznie z ww. przepisami rozporządzenia CRR2.

Pełne dostosowanie polityki Funduszu w zakresie wyznaczania wymogu MREL do nowych regulacji nastąpi po implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów zmieniających dyrektywę BRR.

Treść nowych regulacji znajduje się pod poniższymi linkami:

dyrektywa BRRD2

rozporządzenie SRMR2

rozporządzenie CRR2

dyrektywa CRD5