Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski został wybrany do Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI). Wyboru na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 8 grudnia, dokonano podczas głosowania Walnego Zgromadzenia Członków przeprowadzonego w trybie zdalnym 9 listopada 2020 r.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów zostało utworzone w 2002 r. przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Jest to niezależna organizacja skupiająca instytucje gwarantowania depozytów z całego świata. Obecnie liczy 86 członków, 8 instytucji zrzeszonych i 16 partnerów. BFG jest jej członkiem od 2008 r.