Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu BFG został członkiem Grupy Roboczej ds. Planowania Strategicznego (Strategic Planning Working Group, SPWG) Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers, IADI). Grupa ta będzie odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie reformy w ramach stowarzyszenia.

Zadaniem SPWG będzie dokonanie analiz i sformułowanie zaleceń w głównych obszarach działalności organizacji, m.in. poprzez wypracowanie nowych celów strategicznych IADI na lata 2022-2026 oraz analizę dotychczasowego funkcjonowania organizacji i zasad finasowania stowarzyszenia. Grupa SPWG posiada szeroki mandat i wypracowane przez nią rozwiązania, w przyszłości zostaną przedstawione Radzie Wykonawczej (Executive Council, EXCO) oraz członkom IADI.