17 maja 2023 r. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski został wybrany na Wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionalnego (Europe Regional Committee, ERC) Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (Interantional Association of Deposit Insurers, IADI) na 3-letnią kadencję.

Piotr Tomaszewski jest także członkiem Rady Wykonawczej IADI (Executive Council, EXCO), a jego trzyletnia kadencja rozpoczęła się 8 grudnia 2020 r.

Europejski Komitet Regionalny zrzesza instytucje gwarantujące depozyty w Europie. Jego głównym celem jest realizacja wizji i celów zakładanych przez IADI, a także odzwierciedlanie regionalnych interesów i problemów poprzez dzielenie się i wymianę informacji, doświadczeń i pomysłów. ERC pełni te funkcje w sposób sprzyjający realizacji celów IADI, działając w najlepiej pojętym interesie Stowarzyszenia.

IADI zostało utworzone w 2002 r. przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei jako niezależna organizacja zrzeszająca instytucje gwarantowania depozytów z całego świata, żeby dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Głównym jej celem jest wzmacnianie stabilności systemów finansowych poprzez promowanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie gwarantowania depozytów oraz udzielanie wskazówek dotyczących tworzenia nowych i ulepszania istniejących systemów gwarantowania depozytów, jak również zachęcanie do międzynarodowych kontaktów między gwarantami depozytów i innymi zainteresowanymi stronami. IADI wypracowuje międzynarodowe standardy służące poprawie efektywności systemów gwarantowania depozytów przy uwzględnieniu zróżnicowania krajowych systemów.