W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. oraz zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243), Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego jako przedstawiciel BFG z głosem doradczym.