Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

praktykanta/-tki
w Wydziale ds. Regulacji i Wspomagania  Planowania Przymusowej Restrukturyzacji
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji 

Główne zadania:

 • wsparcie prac wydziału i departamentu w zakresie:
 • analizowania i opiniowania krajowych i europejskich projektów aktów prawnych dotyczących reguł funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji oraz wyznaczania wymogu MREL
 • analizy sektora bankowego w kontekście regulacji związanych ze stabilnością finansową, w szczególności dyrektywy BRR
 • zarządzania sprawozdawczością banków na potrzeby opracowania, przeglądu lub aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji

Oczekiwania:

 • ukończone studia licencjackie z zakresu finansów, bankowości czy ekonomii lub 4-5 rok studiów prawniczych
 • zainteresowanie tematami z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
 • wiedza z zakresu zarządzania kryzysowego w systemie finansowym oraz funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego (KNF, NBP, MF, BFG) będzie dodatkowym atutem
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji
 • szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 16 sierpnia  2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.