Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Pracownika kancelarii
do Wydziału Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji
w Departamencie Administracji i Zamówień

Główne zadania:

 • praca w kancelarii ogólnej BFG
 • rejestracja korespondencji oraz obsługa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (system EZD)
 • obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej w postaci papierowej i elektronicznej (rejestracja w systemie EZD, rozdział, wysyłka)
 • obsługa składów chronologicznych
 • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
 • obsługa skrzynki do doręczeń elektronicznych
 • przyjmowanie i nadawanie przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy i umów z podmiotami świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie oraz rozliczanie faktur za te usługi
 • udział w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych – instrukcja kancelaryjna i archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt
 • współdziałanie w prowadzeniu archiwum zakładowego Funduszu

Oczekiwania:

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym związanym z zarządzaniem dokumentacją bądź pracą w kancelarii lub archiwum
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • preferowana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (dopuszczalna bierna znajomość języka angielskiego)
 • preferowany ukończony kurs archiwalny minimum I stopnia

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum Warszawy)
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia), prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru
 • przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 31 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.