Należący do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Podmiot Zarządzający Aktywami S.A. wyemitował obligacje o wartości 4,7 mld zł oraz 240 mln EUR. Jest to największa emisja obligacji korporacyjnych w Polsce w 2023 r. Całość emisji przeprowadzonej w trybie private placement objął VeloBank S.A.

Emisja obligacji jest częścią procesu wydzielenia wybranych praw majątkowych z VeloBank S.A. i przeniesienia ich do Podmiotu Zarządzającego Aktywami S.A., przeprowadzonego w ramach rozpoczętej 30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Wydzielenie praw majątkowych to jeden ze standardowych instrumentów przymusowej restrukturyzacji. Polega ono na przeniesieniu wybranych praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji do wyspecjalizowanego podmiotu utworzonego przez Fundusz.

Emisja została przeprowadzona na zasadach i w trybie określonych w rozdziale 18a działu III ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Podmiot Zarządzający Aktywami Spółka Akcyjna powstał na mocy art. 224 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2022.2253).

Struktura wykorzystania instrumentu wydzielenia aktywów była przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej w związku z procesem przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. SA.109418 (2023/N).