W dniach 5 i 6 lipca w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odbyła się pierwsza edycja Letniej Szkoły Ekonomicznej. LSE to autorski projekt, którego celem jest upowszechnienie wiedzy związanej z działalnością Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

– Na świecie, w Europie i w Polsce jest bardzo dużo zmian na rynkach finansowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny został wyposażony w uprawnienia do przeprowadzania przymusowej restrukturyzacji. Jest to tematyka, która nadal nie jest wystarczająco znana. Dlatego spotykamy się z różnymi środowiskami i dzielimy się wiedzą. Wcześniej miały miejsca spotkania z profesjonalnymi uczestnikami rynku – z bankowcami, z dziennikarzami. Wy jesteście pierwszą grupą, która uczestniczy w tym bardzo intensywnym kursie, adresowanym do ludzi młodych – powiedział Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego otwierając pierwszą edycję LSE. – Liczymy, że będziecie ambasadorami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w swoich środowiskach – dodał.

W pierwszej edycji LSE, obejmującej 13 zajęć prowadzonych przez ekspertów BFG, wzięło udział 30 osób z całej Polski. Kolejna edycja LSE planowana jest na listopad br. Zobacz także Letnia Szkoła Ekonomiczna BFG