Bankowy Fundusz Gwarancyjny był gospodarzem panelu „Bezpieczeństwo depozytów na krajowym i europejskim rynku finansowym”, zorganizowanego w ramach Kongresu Bankowości Detalicznej.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Piotr Tomaszewski, przedstawiając wydarzenia w bankowości w USA i Szwajcarii w I połowie 2023 r., a także reakcje regulatorów i gwarantów depozytów. Omówił również koncepcje rozwoju systemów gwarantowania depozytów w USA i UE, ze szczególnym uwzględnieniem projektu ram regulacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym i gwarantowania depozytów (dyrektywa CMDI).

Po wprowadzeniu odbyła się moderowana przez Prezesa Tomaszewskiego debata, w której udział wzięli:

  • Janina Harasim, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Piotr Bodył Szymala, Doradca Prezesa Zarządu, Santander Bank Polska S.A.
  • Marcin Kotlarek, Partner, Dyrektor, Boston Consutling Group

Zaproszeni goście, reprezentujący sektor nauki, bankowości i consultingu, przedstawili zróżnicowane perspektywy, co pozwoliło w sposób wszechstronny i wielowymiarowy spojrzeć na problematykę gwarantowania depozytów.

Kongres Bankowości Detalicznej, organizowany w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, to jedno z największych cyklicznych forów dyskusyjnych przedstawicieli banków, regulatorów i doradców z obszaru bankowości detalicznej.