Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołała na nową kadencję Zarząd w składzie:

Mirosław Panek – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
Krzysztof Broda – Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
Tomasz Obal – Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
Sławomir Stawczyk – Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3-letnia kadencja Zarządu BFG rozpoczyna się w dniu 6 kwietnia 2019 r.