Ukazał się 3 (80) 2020 numer pisma “Bezpieczny Bank”, zawierający dwa artykuły związane z 25-leciem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – pióra Tomasza Obala, członka Zarządu BFG, oraz prof. Jana Szambelańczyka, długoletniego członka Rady BFG.
Ponadto w numerze przedstawiamy artykuły poruszające interesujące zagadnienia: o funkcjonowaniu rynku obligacji podporządkowanych w Polsce oraz studium nt. publiczno-prawnych aspektów transakcji nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych.
Interesujące teksty przedstawiamy także w sekcji Miscellanea: opracowanie poświęcone wynikom kolejnego raportu z badań nad reputacją sektora bankowego oraz aktualne wyzwania i prognozy makroekonomiczne dla Polski przygotowane przez ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego.

Zapraszamy do lektury!

Bezpieczny Bank nr 3 (80) 2020