Zapraszamy do lektury najnowszego  numeru czasopisma „Bezpieczny Bank”, 1 (90) 2023, który w całości został poświęcony prezentacji wyników badań w obszarze stabilności i zarządzania kryzysowego w sektorze ubezpieczeniowym. Numer ten zawiera ciekawe rozważania dotyczące upadłości oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń, w tym dotyczące potencjalnego kształtu systemu resolution dla sektora ubezpieczeniowego w Polsce. Zaprezentowano również wartościowe rozważania dotyczące pomiaru i zarządzania sytuacją finansową zakładów, w tym ich zdolnością do absorpcji strat i rekapitalizacji.

Numer wpisuje się szeroki zakres działań podejmowanych przez Fundusz w celu przygotowania do pełnienia nowej roli organu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (tzw. organu resolution) dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Działania te są zbieżne z kierunkiem prac prowadzonych na szczeblu Unii Europejskiej, których celem jest wprowadzenie ram resolution dla sektora ubezpieczeniowego (tzw. Dyrektywa IRR).

Cały numer „Bezpiecznego Banku” 1 (90) 2023 można przeczytać tutaj.