Wystąpienie zastępcy prezesa Funduszu nosiło tytuł „Zarządzanie ryzykiem – nowe wyzwania”.

Organizowany przez Biuro Informacji Kredytowej SA Kongres Ryzyka jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży bankowej w Polsce. Bankowy Fundusz Gwarancyjny objął nad nim patronat.