Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że środki utrzymywane w kryptowalutach („walutach” wirtualnych) nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.