Na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (The European Banking Authority, EBA) opublikowany został dokument konsultacyjny dotyczący projektu wytycznych EBA w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (Guidelines on resolvability testing).

Celem wytycznych jest ustalenie ram zapewniających możliwość weryfikacji zgodności przyjętych przez instytucje rozwiązań mających na celu zwiększenie wykonalności przymusowej restrukturyzacji z wytycznymi EBA w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (Resolvability Guidelines) oraz wykonalności przymusowej restrukturyzacji w przypadku instrumentów opartych na transferze (Transferability Guidelines).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem wytycznych oraz zgłaszania komentarzy przez dedykowany portal na stronie EBA. Termin na zgłaszanie komentarzy mija 15 lutego 2023 r.