Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” (obecnie w upadłości)