Na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Przymusowa restrukturyzacja” – „Zobowiązania kwalifikowalne” opublikowano komunikat, dotyczący wejścia w życie rozporządzenia unijnego, ustanawiającego standardy techniczne w odniesieniu do uprzedniego zezwolenia na obniżenie funduszy własnych i wymogów dotyczących instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych (dalej jako: „RTS”).

RTS reguluje m.in. istotne kwestie proceduralne, związane z uzyskiwaniem przez banki i firmy inwestycyjne zezwolenia na obniżenie instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem!