Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:
Kierownika Wydziału
w Departamencie Informatyki

 Główne zadania:

 • nadzór nad infrastrukturą IT oraz jej utrzymanie poprzez zapewnienie dostępności i ciągłości pracy systemów;
 • nadzór nad konfiguracją, rekonfiguracją komputerów i urządzeń (projektory, telefony komórkowe, tablety), instalacja aktualizacja systemów, oprogramowania;
 • usuwanie awarii zgłaszanych przez użytkowników oraz udzielanie pomocy użytkownikom końcowym, w tym pomoc techniczna przy obsłudze aplikacji biurowych, poczty elektronicznej, pracy z komputerem;
 • wdrażanie nowych rozwiązań i rozwiązań optymalizujących w zakresie utrzymania infrastruktury IT, systemów, aplikacji;
 • uczestnictwo w opracowywaniu oraz realizacja budżetu w zakresie infrastruktury IT, systemów i aplikacji;
 • tworzenie i zarzadzanie umowami z dostawcami oraz firmami serwisowymi;
 • tworzenie wymogów i dokumentacji zakupowej i przetargowej zgodnie z wymogami PZP oraz procedur wewnętrznych;
 • rozwój, utrzymanie procedur i procesów wewnętrznych i operacyjnych w IT;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz dostawcami zewnętrznymi.

Oczekiwania:

 • min. 5 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku pracy;
 • min. 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu projektów informatycznych;
 • doświadczenia w definiowaniu wymagań zgodnych PZP;
 • dobrej znajomości procesów realizowanych w IT oraz praktycznej znajomości procesów z biblioteki ITIL;
 • znajomość trendów technologicznych w zakresie infrastruktury IT.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • bardzo dobrze skomunikowane, biuro w centrum Warszawy;
 • możliwości rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną, kartę sportową Fit-Profit, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego i  CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 13 września 2019 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.